SAOPŠTENjE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Prema testamentarnoj volji Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića 1976. godine ustanovila je Andrićevu nagradu za najbolju pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka objavljene na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.
Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: dr Branko Vraneš (predsednik Žirija), dr Mina Đurić (član Žirija), dr Marko Avramović (član Žirija), detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2022. godine, na završnoj sednici održanoj 22. septembra 2023. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo

O D L U K U

da se Andrićeva nagrada za 2022. godinu dodeli Darku Tuševljakoviću za zbirku priča Hangar za snove (Sombor, Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki”, 2022).

Darko Tuševljaković stvara intrigantan i autentičan pripovedni svet, koji obnavlja književne tradicije srpske fantastike. Piščeve distopijske vizije prožete su elementima horora, naučne leksike i filmske tehnike, premda uveliko prevazilaze okvire žanrovske proze. Knjiga Hangar za snove ističe se po liričnosti i ekspresivnosti izraza, bogatstvu imaginacije, duhovitom poigravanju sa horizontom očekivanja čitalaca i smislu za savremenost.

U radu Žirija za dodelu Andrićeve nagrade za 2022. godinu učestvovali su članovi saradnici Žirija, dr Andreja Marić i mr Aleksandar Ćuković.

Nagrada će biti uručena u Zadužbini Ive Andrića, 10. oktobra, na dan piščevog rođenja, u 11 časova.


U Zadužbini Ive Andrića,
27. septembra 2023. godine