Konstituisan novi Upravni odbor

Zdužbina Ive Andrića saopštava da je konstituisan novi Upravni odbor na period od četiri godine. Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Zadužbine Ive Andrića, izabrano je devet članova Upravnog odbora: tri člana koja se, po Statutu ZIA, biraju iz sastava SANU – akademici Dušan Kovačević, Miro Vuksanović i dopisni član Goran Petrović, i šest izvan redova Akademije: novinar Radovan Popović, prof. dr Stojan Dabić, književnik Radovan Beli Marković, prof. dr Radivoje Mikić, prof. dr Sreto Tanasić i dr Stojan Đorđić.
Na sastanku je za predsednika Upravnog odbora jednoglasno izabran akademik Miro Vuksanović, a za potpredsednika prof. dr Radivoje Mikić.
Na mesta članova Nadzornog odbora imenovani su Milivoje Ristić, Žarko Rošulj i Petar Arbutina.