Bibliografija

723

Zadužbina je finansijski omogućila izradu Bibliografije Ive Andrića koju je realizovala u saradnji sa Bibliotekom Matice srpske. Bibliografiju koja obuhvata period od Andrićeve prve objavljene pesme 1911. pa sve do 2011. godine, izradili su bibliografi Biblioteke Matice srpske, Ljiljana Klevernić, Kata Mirić, Melanija Blašković, Vesna Ukropina, Daniela Kermeci, Slađana Subašić i Marija Vaš.

Bibliografija je dostupna i u elektronskom obliku na adresi elektronskog kataloga Biblioteke Matice srpske http://www.bms.ns.ac.rs/bms107.htm#11 i u PDF formatu na veb stranici Zadužbine Ive Andrića na adresi http://www.ivoandric.org.rs.

Andrićeva bibliografija, sa oko 16.000 bibliografskih jedinica dostupna je u štampanom obliku (izdavači Zadužbina Ive Andrića, Biblioteka Matice srpske i SANU, 2011).

Ovde možete preuzeti PDF Bibliografije.