SAOPŠTENJE SA DRUGE SEDNICE ŽIRIJA ZA DODELU ANDRIĆEVE NAGRADE ODRŽANE 5. 9. 2023. GODINE

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri za dodelu Andrićeve nagrade u
sastavu: dr Branko Vraneš (predsednik Žirija), dr Mina Đurić i dr Marko Avramović
(članovi Žirija), održao sednicu 5. septembra 2023. godine u prostorijama Zadužbine
Ive Andrića, sa početkom u 13 časova.
Žiri je sačinio uži izbor za dodelu nagrade, koji obuhvata sledeće naslove
(azbučnim redosledom):

1. Aleksić, Dejan. „Tama”. Polja: časopis za književnost i teoriju LXVII/536
(jul–avgust 2022): 5–8.
2. Blašković, Laslo. „Painkiller”. Letopis Matice srpske 198/509/3 (mart
2022): 318–321.
3. Pavković, Vasa. Daleki, daleki susret: priče. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022.
4. Petrović, Vladimir. Кako postajemo ono što smo postali: priče. Novi Sad:
Akademska knjiga, 2022.
5. Tuševljaković, Darko. Hangar za snove. Sombor: Gradska biblioteka „Кarlo
Bijelicki”, 2022.

Žiri je odluku doneo jednoglasno i sa njom upoznao članove saradnike Žirija, dr
Andreju Marić i mr Aleksandra Ćukovića. Naredna sednica Žirija biće održana u
drugoj polovini septembra u prostorijama Zadužbine Ive Andrića.

U Beogradu,
5. septembra 2023.