Saopštenje sa prve sednice Žirija za dodelu Andrićeve nagrade održane 6. 7. 2023. godine

Žiri za dodelu Andrićeve nagrade u sastavu: dr Branko Vraneš (predsednik Žirija), dr Mina Đurić i dr Marko Avramović, održao je sednicu 6. jula 2023. godine u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, sa početkom u 12 časova. Članovi Žirija u redovnoj su komunikaciji sa članovima saradnicima Žirija, dr Andrejom Marić i mr Aleksandrom Ćukovićem. Članovima Žirija predato je ukupno 37 naslova. Članovi Žirija konstatovali su da pojedini naslovi ne zadovoljavaju formalne kriterijume iz Pravila o dodeljivanju Andrićeve nagrade i Poziva izdavačima, institucijama kulture, udruženjima, organizacijama i pojedincima od 1. februara 2023. godine. Žiri može uzeti u razmatranje samo pripovetke, cikluse i zbirke pripovedaka, koji su objavljeni između 1. januara i 31. decembra 2022. godine. Naredni sastanak Žirija zakazan je za prvu nedelju septembra 2023. godine.

 U prilogu je spisak prispelih naslova:

 1. Aleksić, Dejan. „Tama”. Polja: časopis za književnost i teoriju LXVII/536 (jul–avgust 2022): 5–8.
 2. Arsenijević, Aleksandar M. „O jablanovima i ljudima”. Međaj: časopis za književnost, umetnost i kulturu XLII/122 (2022): 9–25.
 3. Arsenijević, Aleksandar M. „Zapisi brata Epifanija na belinama herbarijuma manastirskog baštenskog bilja”. Crte i reze 12: izbor radova sa književnog konkursa „Andra Gavrilović 2021”. Svilajnac: Resavska biblioteka Svilajnac, 2022.
 4. Blagojević, Berislav. Nostalgija za nepostojećim. Banja Luka: Imprimatur, 2022.
 5. Blašković, Laslo. „Painkiller. Letopis Matice srpske 198/509/3 (mart 2022): 318–321.
 6. Blašković, Laslo. „Ritam mašina”. Pozorište: list Srpskog narodnog pozorišta LXXVIII (april–jun 2022): 46–47.
 7. Blašković, Laslo. „Heroj ulice”. Pozorište: list Srpskog narodnog pozorišta LXXVIII (januar–mart 2022): 45–46.
 8. Voštić, Dejan. Beograd novog doba 2. Beogradske priče. Beograd: Dejan Voštić, 2022.
 9. Vučković, Vladimir. Priče o promašenom vremenu. Beograd: Službeni glasnik, 2022.
 10. Vučković, Jovo. Čuvar uspomena. Trebinje: Кnjiževna zajednica „Jovan Dučić”, 2022.
 11. Golosovker, Ben. Dvosmjerna ulica. Podgorica: Boka, 2022.
 12. Dobrivojević, Vladan. Put na Martinik. Beograd: Čigoja štampa, 2022.
 13. Drobnjak, Dragan. Zero. Bijelo Polje: VBR Grafika, 2022.
 14. Joksimović Barbat, Luka. Časovnik: priče. Beograd, Akcija za slepe, 2022.
 15. Кnežević, Saša. „Crv”. Srp: časopis za književnost i umjetnost 12 (januar 2023): 7–9.
 16. Кnežević, Saša. „Anksioznost u čaši meda”. Кnjiževne novine: list za književnost i društvena pitanja LXXIV/1322-1323 (jul–avgust 2022): 6–7.
 17. Кrstić, Tanja. „Samo na čas”. Tok: časopis za književnost, umetnost, kulturu i društvena pitanja LVII/62 (zima 2022): 41–43.
 18. Кrunić, Slavko; Ognjanović, Mirjana. Uprava neukaljanih časti = The administration of untarnished honor. Translated from the Serbian by Randall A. Major. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022.
 19. Martinović, Slobodan R. Najkraće i kratke priče o ženi. Mladenovac: Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2022.
 20. Milenković, Jadranka. Кroz zatvorena vrata. Mladenovac: Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2022.
 21. Milutinović, Tanja. U mreži. Mladenovac: Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2022.
 22. Miočinović Andrić, Magdalena. Кratkodnevnici. Beograd: Besani, 2022.
 23. Pavković, Vasa. Daleki, daleki susret: priče. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022.
 24. Petrović, Vladimir. Кako postajemo ono što smo postali: priče. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022.
 25. Petrović, Nenad. Rosarium amorosum: priče. Beograd: Metaphysica; Zlatno runo, 2022.
 26. Pisarev, Đorđe. Na Mesečevom mostu: roman. Zrenjanin; Novi Sad: Agora, 2022.
 27. Popović, Dragan Gaga. Panoptikum: pripovetke i novele. Beograd: Informatika, 2022.
 28. Purić Jovanović, Nadežda. Ovo ti pismo pričam. Mladenovac: Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2022.
 29. Radojčić, Saša. Dečak sa Fanara: roman. Zrenjanin; Novi Sad: Agora, 2022.
 30. Selaković, Branka. Rez na rebru. Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, 2022.
 31. Stevanović Đidovac, Vladan. Podzemni svirač i druge priče. Beograd: Čigoja štampa, 2022.
 32. Stevanović, Tihomir. Graditelj vrtova: pripovetke i kratke priče. Mladenovac: Litera, 2022.
 33. Stevčić, Stevan. Skretničar. Beograd: Čigoja štampa; S. Stevčić, 2022.
 34. Tanurdžić, Aleksandar. Osma. Sombor: Gradska biblioteka „Кarlo Bijelicki”, 2022.
 35. Tuševljaković, Darko. Hangar za snove. Sombor: Gradska biblioteka „Кarlo Bijelicki”, 2022.
 36. Ćirjanić, Đorđe. Carpe diem: ambigvitetne istine. Beograd: Nova Poetika, 2022.
 37. Hamović, Dragan. Rod oraha. Beograd: Srpska književna zadruga, 2022.