SAOPŠTENjE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

 Br. 1724 / 27. 9. 2022.


Prema testamentarnoj volji Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića 1976. godine ustanovila je Andrićevu nagradu za najbolju pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka objavljene na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.

Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: dr Branko Vraneš (predsednik Žirija), dr Mina Đurić (član Žirija), dr Marko Avramović (član Žirija), detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2021. godine, na završnoj sednici održanoj 26. septembra 2022. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo

O D L U K U

da se Andrićeva nagrada za 2021. godinu dodeli Igoru Marojeviću za pripovetku „Slikopisanje” iz knjige Sve za lepotu (Beograd: Dereta, 2021).

Igor Marojević je u pripoveci „Slikopisanje” uspeo da na književno iznijansiran način progovori o kontroverznim figurama sa prostora bivše Jugoslavije i predoči originalnu viziju apsurdnosti i farsičnosti istorije, koja ima univerzalno značenje. Marojevićeva pripovetka izdvaja se po svojoj semantičkoj složenosti, pažljivoj kompoziciji i uzbudljivoj naraciji sa elementima trilera, a karakteriše je naglašen i minuciozno razrađen odnos između dokumentarnog i fiktivnog.

U radu Žirija za dodelu Andrićeve nagrade za 2021. godinu učestvovali su članovi saradnici Žirija, dr Andreja Marić i mr Aleksandar Ćuković.

Nagrada će biti uručena u Zadužbini Ive Andrića, 10. oktobra, na dan piščevog rođenja,  u 12 časova.

U Zadužbini Ive Andrića, 27. septembra 2022. godine