POZIV IZDAVAČIMA, INSTITUCIJAMA КULTURE, UDRUŽENJIMA,ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Br. 306 / 19.02.2021.


U skladu sa Pravilima za dodelu Andrićeve nagrade, Zadužbina Ive Andrića poziva izdavače, institucije kulture, udruženja, organizacije i pojedince, koji su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine objavili pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka, na srpskom jeziku, kao prvo izdanje, da do 30. juna t. g, na adresu Zadužbine dostave tri primerka svojih izdanja.

U Beogradu, 19. februara 2021. godine