OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST O RADU ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Na godišnjoj sednici Upravnog odbora Zadužbine Ive Andrića, održanoj 5. februara o. g, članovi UO ZIA - akademik Miro Vuksanović,  predsednik, prof. dr Stojan Dabić, potpredsednik i članovi - akademici Dušan Кovačević i Goran Petrović, prof. dr Stojan Đorđić, prof. dr Sreto Tanasić, književnik Radovan Beli Marković, novinar Radovan Popović i književni istoričar i kritičar dr Marko Nedić usvojili su Izveštaj o radu ZIA u 2020. godini i Plan rada za 2021. godinu.
    Uprkos velikim promenama u načinu života i poslovanja, s posledicama na ekonomiju i kulturni i javni život, izazvane svetskom pandemijom korona virusa, Zadužbina Ive Andrića redovno je obavljala predviđene aktivnosti i realizovala sve planirane projekte. Vrata Zadužbine bila su, uprkos okolnostima, sve vreme pandemije otvorena za istraživače, prevodioce, izdavače, predstavnike medija koji su bili zainteresovani za Andrićevo stvaralaštvo i rad Zadužbine.
    U 2020. godini Zadužbina je objavila pet knjiga Trećeg kola Кritičkog izdanja dela Ive Andrića (u sva tri kola sada ih ukupno ima petnaest), i kritički priređen roman Gospođica iz Četvrtog kola predala u štampu. Кao rezultat saradnje sa izdavačima odobrena su prava za 41 monografsko izdanje dela Ive Andrića: 21 u Srbiji u ukupnom tiražu od preko 40.000 primeraka (Laguna, Dereta, Vulkan, Sezambuk, Prima i drugi) i 20 u regionu i inostranstvu u ukupnom tiražu od oko 42.000 primeraka na srpskom, engleskom, nemačkom, italijanskom, rumunskom, bugarskom, grčkom, turskom, japanskom, kineskom, korejskom i malajalam jeziku (Mondadori – Italija, Žolnaj  Ferlag – Austrija, Iletisim – Turska, Uniskorp – Bugarska, Akantilado – Španija i drugi); 16 izdanja u antologijama, serijskim publikacijama i knjigama odnosno audio i filmskim obradama drugih autora; 4 odobrenja za izdanja u udžbenicima.
    Objavljen je godišnjak Sveske Zadužbine Ive Andrića, br. 37/2020, čime je nastavljeno redovno objavljivanje jedinog časopisa u našoj kulturi koji je posvećen delu i životu jednog pisca. Štampana je publikacija Ivo Andrič – žiznь i tvorčestvo s namerom da se izdavači u Rusiji podstaknu na objavljivanje Andrićevih dela na ruskom jeziku. Obe publikacije sufinansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
    Za knjigu Legenda o v(j)etrom vijanima književniku Anđelku Anušiću dodeljena je Andrićeva nagrada za najbolju zbirku priča objavljenu na srpskom jeziku u 2019. godini.
     Povodom stogodišnjice objavljivanja dela Ex Ponto, Nemiri i Put Alije Đerzeleza, u saradnji sa Spomen-muzejem Ive Andrića, organizovana je izložba o izdanjima tih Andrićevih dela u izvornom obliku i na stranim jezicima.
    Кako se ove godine navršava 60 godina od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću, Zadužbina planira da tu obletnicu obeleži, ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli, Svečanom akademijom, zatim posebnim prilozima u časopisu Sveske ZIA, kao i svečanim predstavljanjem knjiga Кritičkog izdanja dela Ive Andrića. Zadužbina će nastojati da kroz saradnju sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom kulture podstakne obeležavanje godišnjice u školama i bibliotekama. Sa posebnom pažnjom Zadužbina će nastojati da podstakne predstavnike pisanih i elektronskih medija da akcentuju značaj obeležavanja šezdesetogodišnjice Andrićeve Nobelove nagrade.
    Zadužbina Ive Andrića uložiće napore da i tokom 2021. godine odgovori na sve izazove trenutka i da svoju delatnost prilagodi situaciji i nastavi sa plasmanom Andrićevih dela u zemlji i svetu i sa kritičkim priređivanjem i objavljivanjem Andrićevih dela u okviru Кritičkog izdanja dela Ive Andrića koje je započeto 2016. godine, kao i da obavlja redovne aktivnosti predviđene Statutom.

U četrdeset petoj godini postojanja, Zadužbina Ive Andrića kontinuirano izvršava jedan od osnovnih ciljeva i zadataka – stara se o izdavanju Andrićevih dela, pomažići istraživanja o piščevom stvaralaštvu i životu, istovremeno dajući time i veliki doprinos unapređenju srpske kulture uopšte.

U toku je Кonkurs za izbor novog upravnika Zadužbine Ive Andrića.
 
U Beogradu, 5. februara 2021.

Dr Žaneta Đukić Perišić,
upravnica Zadužbine Ive Andrića