SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića, na sednici od 12. aprila 2017. godine, jednoglasno je prihvatio odluku Konkursne komisije za izbor upravnika Zadužbine Ive Andrića da se, u skladu sa Statutom Zadužbine, za upravnika Zadužbine Ive Andrića, za mandatni period od 4 (četiri) godine, imenuje dr Žaneta Đukić Perišić.