SADRŽAJ SVEZAKA BR. 33 2016. god.

SADRŽAJ SVEZAKA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA BR. 33 za 2016. godinu

Rukopisi
Dušan Glišović
Diplomatski ispit Ive Andrića iz 1922. godine

Sećanja
Pero Radović
Ivo Andrić: Fragmenti sećanja

Ranko Risojević
O Bosni i Hercegovini povodom Andrića

Mato Džaja
Sjećanja: Ivo Andrić u Banjoj Luci

Tumačenja

Gordana Vulević
O helenskim reminiscencijama i sudbini pisca u Andrićevoj priči „Letovanje na jugu“

Branko Tošović
Li-li La-la-u-na

Svetlana Šeatović Dimitrijević
„Ponori od sjaja“' Andrićevih junaka

Snežana Milojević
„Jelena, žena koje nema“ i jezovito  u književnosti

Aleksandra Paunović
Istorija priređivanja Znakova pored puta Ive Andrića

U Andrićevom krugu

Dušan Glišović
Poređenje Andrića sa Pasternakom kao hladnoratovska provokacija

Dimitrije Janičić
Prevodi dela Ive Andrića na esperanto

Mihael Martens  
Nediplomatski Andrić: o istoriji neobičnog pisma Ive Andrića britanskom izdavaču

Mihael Martens
Čovek u Andrićevoj senci

Recepcija

Staniša Tutnjević
Geneza jednog aspekta recepcije djela Ive Andrića

Mustafa Mulalić
Nobelovac Ivo Andrić i njegovo nagrađeno djelo Na Drini ćuprija

Staniša Tutnjević
„Pripovjedno obeščovječivanje bosanskih muslimana“

Čitajući Andrića

Vladimir Kecmanović
Književnost i biografija

Simon Simonović
Zima, jedan vid

Letopis
Pregled važnijih događaja od avgusta 2015. do avgusta 2016. godine

Miro Vuksanović
Prvo obraćanje za javnosti

Andrićeva nagrada

Vasa Pavković
Reč o knjizi pripovedaka Banatorijum Uglješe Šajtinca, nagrađenoj Andrićevom nagradom za 2014. godinu

Uglješa Šajtinac
Povodom Andrićeve nagrade

In memoriam
Radovan Vučković

Staniša Tutnjević
Na Vučkovom grobu

Biljana Đorđević Mironja
Veliki maestro Radovan Vučković

Žaneta Đukić Perišić
O Radovanu Vučkoviću, nešto sasvim lično

Sveske možete naručiti putem e-maila ili telefonom.

U Zadužbini se nalazi i biblioteka sa čitaonicom koju možete posetiti svakog radnog dana od 10-15 časova.

U Zadužbini možete nabaviti sledeća izdanja:

Olga Mučalica, Anđelija Dragojlović, Ivo Andrić (1892-1975). Lični fond. Katalog, Zadužbina Ive Andrića, Arhiv, Beograd, 1988,

Delo Ive Andrića u kontekstu evropske književnosti i kulture, Zadužžbina Ive Andrića, Beograd, 1981,

Vuku Andrić, priredio Milan Đoković, Zadužbina Ive Andrića, Beograd, 1987,

Sveske Zadužbine Ive Andrića (od broja 1-32, osim brojeva 2, 3, 8, 14, 18 i 19).