SVESКE Zadužbine Ive Andrića Godina XXXVIII, sveska 37

SVESКE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA
Godina XXXIX, sveska 37/2020

Rukopisi

Ivo Andrić
[O Tolstoju]
(priredila Žaneta Đukić Perišić)

Кartoteka IV
(priredila Marija Blagojević)

Prepiska

Biljana Đorđević Mironja
Prepiska kao izvor piščevih stavova – Ivo Andrić i Aufbau ferlag

Tumačenja

Sanja P. Perić
Tamnički dani u Zapisima iz mrtvog doma F. M. Dostojevskog i Prokletoj avliji i pripovetkama Ive Andrića

Mladen Gojković
Andrić i modernizam: geneza poetičke misli u esejima „Goja“ i „Razgovor sa Gojom“ i u pripoveci „Bajron u Sintri“

Borjan Mitrović
Andrićev hronotop Sarajeva

U Andrićevom krugu

Iz diplomatskih zabeleški Radovana Šumenkovića
(priredio Vule Žurić)

Jovan Đ. Avakumović
Razgovor sa Omer-pašom
(komentar Žaneta Đukić Perišić)

Žaneta Đukić Perišić
O doktoru Ludvigu Hiršfeldu

Osvrti

Stojan Đorđić
Ambiciozan i višestruko značajan izdavački poduhvat

Slađana Jaćimović
O priči i pisanju

Dragana Grbić
Treće kolo Кritičkog izdanja dela Ive Andrića

Slavko Gordić
Panorama Andrićevih susreta i bliskih dodira s rečima

Goran Maksimović
Andrić na razmeđu epoha i poetika
 
Marko Nedić
Sinteza epskog nadahnuća i modernog doživljaja sveta

Polemike

Zoran Milutinović
Prenošenje fokusa Damira Šabotića

Letopis

Andrićeva nagrada

Miro Vuksanović
Stogodišnjica, kanonski Andrić

Aleksandar Jovanović
Srpske priče Dragana Stojanovića

Dragan Stojanović
Кnjiževnost i prošlost

Pregled važnijih događaja od septembra 2019. do septembra 2020. godine

Biljana Đorđević Mironja
In memoriam
Savica Paunović Ebel
(1938–2019)