Библиографија

723

Задужбина је финансијски омогућила израду Библиографије Иве Андрића коју је реализовала у сарадњи са Библиотеком Матице српске. Библиографију која обухвата период од Андрићеве прве објављене песме 1911. па све до 2011. године, израдили су библиографи Библиотеке Матице српске, Љиљана Клевернић, Ката Мирић, Меланија Блашковић, Весна Укропина, Даниела Кермеци, Слађана Субашић и Марија Ваш.

Библиографија је доступна и у електронском облику на адреси електронског каталога Библиотеке Матице српске http://www.bms.ns.ac.rs/bms107.htm#11 и у PDF формату на веб страници Задужбине Иве Андрића на адреси http://www.ivoandric.org.rs.

Андрићева библиографија, са око 16.000 библиографских јединица доступна је у штампаном облику (издавачи Задужбина Иве Андрића, Библиотека Матице српске и САНУ, 2011).

Овде можете преузети ПДФ Библиографије.