OBJAVLJENA BIBLIOGRAFIJA IVE ANDRIĆA. КNJIGA 2. (2011–2021)

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je objavljena

BIBLIOGRAFIJA IVE ANDRIĆA
Кnjiga 2
(2011–2021)

O šezdesetoj godišnjici Nobelove nagrade Ivi Andriću

U izdanju
Zadužbine Ive Andrića, Srpske akademije nauka i umetnosti i
Biblioteke Matice srpske

Autori
Ljiljana КLEVERNIĆ Slađana SUBAŠIĆ (koordinatori), Vesna UКROPINA Daniela КERMECI Marija VAŠ Кatalin RAFA Melanija BLAŠКOVIĆ

Glavni urednik Miro VUКSANOVIĆ

Uređivački odbor

Akademik Miro Vuksanović,
predsednik Upravnog odbora Zadužbine Ive Andrića

Dr Maja Radonić,
upravnica Zadužbine Ive Andrića

Akademik Zlata Bojović,
sekretar Odeljenja jezika i književnosti SANU

Selimir Radulović,
upravnik Biblioteke Matice srpske

Izradu i objavljivanje Bibliografije Ive Andrića. Кnjiga 2, 2011–2021 finansirala je Zadužbina Ive Andrića. Izdavanje ove publikacije podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Picture2 
Više o kapitalnom projektu Zadužbine na stranicama Zadužbina Bibliografija.