Odluka o Andrićevoj nagradi za 2020


Br. 1821 / 22. 09. 2021.


Prema testamentarnoj volji Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića 1976. godine ustanovila je Andrićevu nagradu za najbolju pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka objavljene na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.

Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik, dr Marko Nedić i prof. dr Petar Pijanović, članovi, detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2020. godine, na završnoj sednici održanoj 22. septembra 2021. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo


O D L U К U

da se Andrićeva nagrada za 2020. godinu dodeli Dejanu Stojiljkoviću za zbirku pripovedaka Neonski bluz (Laguna, Beograd).
U najužem izboru bile su i knjige Dejana Simonovića Bezglavo, (Oksimoron, Beograd) i Emsure Hamzić, Skarabej od žada, (Agora, Zrenjanin – Novi Sad).
Spajajući iskonsku žudnju za pripovedanjem sa novim osećanjem istorije i modernim kulturnim senzibilitetom, Dejan Stojiljković je u zbirci Neonski bluz ostvario niz upečatljivih pripovednih situacija kroz koje se njegovi junaci neprestano kreću između arhetipskog i predačkog nasleđa, sa jedne strane, i naloga savremenog trenutka, sa druge strane.
U Beogradu, 22. septembra 2021. godine


Članovi Žirija

Prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik
Dr Marko Nedić
Prof. dr Petar Pijanović