Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXIX, sveska 27

Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXIX, sveska 27
Beograd, jul 2010


Rukopisi
[O knjizi neobjavljenih tekstova Viktora Iga]
[Priredila Jelena Novaković]
Jelena Novaković
Ivo Andrić pred knjigom Igoovih zapisa
Sećanja
Milica Zajcev
Fragmenti sećanja
U Andrićevom krugu
Nenad Petrović
Andrić i Tito
Stejn Vervat
Između hrvatstva, srpstva i panislamizma: književna periodika i izgradnja nacionalnog identiteta bosanskih muslimana uoči Prvog svetskog rata
Tumačenja
Žaneta Đukić Perišić
Ka književnoj biografiji Ive Andrića
LukaValjo
Andrićev ciklus o fra Petru
Slobodan Vladušić
Roman i smrt pripovedanja – žanrovska kavga u Andrićevoj Prokletoj avliji
Biljana Đorđević Mironja
Supružnici na osami
Andrićeve pripovetke o brakovima
Stojan Đorđić
Andrićev ''Zeko'' – semiotika prostora
Jasmina Ahmetagić
Paradoks zlostavljanja: žena kao trofej
Ivo Andrić: "Zlostavljanje"
Zdravko Šolak
Rafo Konforti, Gospođica i ekonomija davanja
Osvrti
Nevena Todorović
Nobelovac Ivo Andrić u Gracu
Nevena Todorović
Sa simpozijuma o Ivi Andriću
Radovan Vučković
Zaborav i ponavljanje
Andrićeva nagrada
Milivoj Nenin
Obrazloženje Žirija
Mirko Demić
Kalfensko slovo o granicama
Letopis
Pregled važnijih događaja od juna 2009. do juna 2010. godine
Radovan Vučković
Trajnost Andrićevog dela
Mihajlo Pantić
Nema slučajnih građevina
In memoriam
Erih Koš (1913-2010)