Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXIV, sveska 22

Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXIV, sveska 22
Beograd, septembar 2005


Rukopisi
Ivo Andrić
Prsten
[Priredila Žaneta Đukić Perišić]
Masonski dosije Ive Andrića iz 1942. godine
[Priredio Nenad Petrović]
Prepiska
Pisma Branka Lukača Ivi Andriću
[Priredila Biljana Đorđević]
Pisma Milorada Panića-Surepa Ivi Andriću
[Priredio Radovan Popović]
Sećanja
Siniša Paunović
Pola veka s Andrićem (III)
U Andrićevom krugu
Miroslav Karaulac
Andrićeve godine u diplomatiji (III i IV)
Predrag Palavestra
Andrićevi kritičari (III)
Tumačenja
Džudit Vermut-Etkinson
Između Orijenta i Zapada
Prokleta avlija u kontekstu evropske estetike
Tihomir Brajović
«Sudnji čas» lepote
Jelena Novaković
Ivo Andrić i Margerit Jursenar: intertekstualne veze
Per Jakobsen
Rajkina kuća
Žaneta Đukić Perišić
Andrićevi Jevreji
Tomas J. Kitson
«Četvorica lekara»: praćenje narativnog glasa u Travničkoj hronici Ive Andrića
Toni Liversejdž
Ženski likovi u delu Ive Andrića
Staniša Tutnjević
Andrićevska slika svijeta i muslimanska/bošnjačka književnost
Stojan Đorđić
Kako je Figaro literer predstavio Ivu Andrića kada je postao dobitnik Nobelove nagrade

Dokumenti
Slobodan Prosperov Novak
Književnost kao dug: slučajevi Ive Andrića i Danila Kiša
Osvrti
Radovan Vučković
Monografija o muslimanskoj naciji i književnosti
Andrićeva nagrada
Mihajlo Pantić
Težina svetlosti
Ivan Negrišorac
Nova mitografija kao omaž
Letopis
Izložba knjiga: Izdanja Andrićevih dela 1990-2005
Dragan Dragojlović
Reč na otvaranju izložbe
Žaneta Đukić Perišić
Mudri hroničar Balkana
Pregled važnijih događaja