Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXV, sveska 23

Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXV, sveska 23
Beograd, septembar 2006


Rukopisi
Ivo Andrić
Dedin dnevnik
[Priredila Žaneta Đukić Perišić]
Tri nemačke sveske
[Priredio Dušan Glišović]
Prepiska
Ivo Andrić i Zoltan Čuka
[Priredila Biljana Đorđević]
U Andrićevom krugu
Predrag Palavestra
Andrićevi kritičari (IV)
Tumačenja
Svetlana Kalezić
Odnos istoka i zapada u djelu Ive Andrića
Tihomir Brajović
Moć fikcije, fikcija moći: «Priča o vezirovom slonu»
Dragomir Kostić
«Anikina vremena»: Mihailo
Vesna Rodić
Spram Istoka, spram Zapada: tumačevo mesto u Travničkoj hronici
Branislava Stojanović
Šulc i Andrić: dve sudbine i jedno čitanje
Čitajući Andrića
Miro Vuksanović
Opis čitanja «Mosta na Žepi»
Dušan Pajin
Tuga kraja
Dokumenti
Mate Lončar
Međunarodni skup o Ivi Andriću u Zagrebu
Slobodan Šoja
Dvjestagodišnjica francuskog konzulata u Bosni (1806-2006)
Žan Tilar
Predgovor knjizi Francuski konzulat u Bosni 1806-2006. i Travnička hronika Ive Andrića
Osvrti
Radovan Vučković
Nove studije o Andrićevim delima
Trivo Inđić
Jevrejski portreti u Andrićevim delima
Luka Valjo
Konzorovo izdanje Andrićevih odabranih priča
Andrićeva nagrada
Jovica Aćin
Izbor pripovedanja
Ljiljana Šop
Obrazloženje Žirija za dodelu Andrićeve nagrade
Dobitnici Andrićeve nagrade
Dosadašnji članovi Žirija za dodelu Andrićeve nagrade
Letopis
Pregled važnijih događaja od oktobra 2005. do oktobra 2006. godine