Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXVI, sveska 24

Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXVI, sveska 24
Beograd, septembar 2007


Rukopisi
Ivo Andrić
Beleške sa puta po Kini
[Priredila Biljana Đorđević]
U Andrićevom krugu
Predrag Palavestra
Andrićevi kritičari (V)
Stijn Vervaet
"Na granicama civilizovane Evrope"
Austrougarska tekstualna kolonizacija Bosne i Hercegovine
(1878-1918)
Tumačenja
Robert Hodel
Ivo Andrić kao "mesto sećanja" ("lieu de memoire") u Jugoslaviji, a danas?
Žaneta Đukić Perišić
Mag srpske pripovetke
Jedan pogled na Andrićev pripovedački opus
Prvoslav Radić
Nobelovac Ivo Andrić – književna poetika, nacija, jezik
Per Jakobsen
Omerpaša Latas – hronika, roman, fragmenti
(Textologia et marginalia)
Stanislava Vujnović
Mogućnosti/nemogućnosti interkulturalnog dijaloga
(u prozi I. Andrića i Z. Popovića)
Staniša Tutnjević
"Letovanje na jugu" Ive Andrića i "Ormar" Tomasa Mana
Ani Šmit
Premošćavanje jaza: razumevanje mita, identiteta i orijentalizma u Andrićevom romanu Na Drini ćuprija
Zdravko Šolak
Andrićeva novela "Kosa" i savremena ekonomska deskripcija potrošačeve percepcije kvaliteta
Vuk Krnjević
Esejistički kolaž o Branku Lazareviću, Kočiću i Andriću
Čitajući Andrića
Sesar Antonio Molina
Kapija nad svetom
Osvrti
Staniša Tutnjević
Zbornik radova u čast Radovana Vučkovića
Slobodanka Peković
Nova knjiga o Andriću
Letopis
Andrićeva nagrada
Ljubica Arsić
Slovo povodom Andrićeve nagrade
Ljiljana Šop
Muško-ženski dijalog
Pregled važnijih događaja od septembra 2006. do septembra 2007.