Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXVII, sveska 25

Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXVII, sveska 25
Beograd, septembar 2007


Rukopisi
[Pra-ćuprija]
[Priredio Ivo Tartalja]
Prepiska
Milan Marković – Ivo Andrić - Andre Mazon
Slučaj Ivo Andrić – Ex Ponto
[Priredila Biljana Đorđević]
U Andrićevom krugu
Predrag Palavestra
Srbi u Sarajevu
Stari Jovo Hadži N. Besarović
Iz prošlosti sarajevske i bosanske
Tumačenja
Robert Hodel
Zajednica i društvo u Andrićevom romanu Na Drini ćuprija
Dragomir Kostić
Rafo Konforti iz romana Gospođica
Šairo Kadiljo Dorado
Na Drini ćuprija i paratekstovi
Granice ideologije u prevodu romana
Zdravko Šolak
Ekonomija i disekonomija reči i izraza u Andrićevim pripovetkama i romanima
Čarobni broj sedam
Marija Mitrović
Andrić i Italija
Čitajući Andrića
Ataol Behramoglu
O sudbini ljudi i mostova
Osvrti
Bojan Jovanović
Andrićeve nesanice
Trivo Inđić
Andrić kao diplomata
Letopis

Andrićeva nagrada
Goran Petrović
Čudo u čoveku
Dušica Potić
Reč na dodeli Andrićeve nagrade
In memoriam:
Milan Đoković (1908-2008)
Sećanje Marije Crnobori
Pregled važnijih događaja