SVESKE Zadužbine Ive Andrića Godina XXXII, sveska 30

SVESKE Zadužbine Ive Andrića Godina XXXII, sveska 30
Beograd, avgust 2013.


Prepiska
Andrićevo pismo Radoju Jankoviću
[Priredila Vida Janković]
Ivo Andrić - Leposava Bela Pavlović (1940-1947)
[Priredila Biljana Đorđević-Mironja]
Sećanja
Zorica Peleš
Leposava Bela St. Pavlović
Mihajlo Pantić
Mala priča o Anikinim vremenima i još ponečemu
Tumačenja
Radovan Vučković
Ivo Andrić o Simonu Bolivaru
Miro Vuksanović
Ivo Andrić o Vukovom Srpskom riječniku
Bojan Jovanović
Andrićevo crno sunce
Adrijana Marčetić
Narativna tehnika u Omerpaši Latasu
Svetlana S. Šeatović-Dimitrijević
Žene Alije Đerzeleza
Snežana Milojević
Tema zatvora u Andrićevoj Prokletoj avliji
Aleksandra Pavićević
Zašto je Andrić kremiran?
Čitajući Andrića
Radoslav Bratić
Vreme provedeno s Andrićem i bez Andrića
U Andrićevom krugu
Jelena Kovačević
Ivo Andrić i Jugoslovensko dramsko pozorište
Divna Vasić
Dvije istorije mosta na Žepi
Osvrti
Radovan Vučković
Knjiga Žanete Đukić Perišić o Andriću
Žaneta Đukić Perišić
Angažovani pisac
Jelena Novaković
Francuski časopis posvećen Ivi Andriću
Letopis
Andrićeva nagrada
Obrazloženje Žirija
Milovan Marčetić  
Andrić u farmerkama
Pregled važnijih događaja od avgusta 2012. do avgusta 2013. godine
Radovan Vučković
Reč na otvaranju izložbe „Andrićeva lica“
Žaneta Đukić-Perišić
Andrić i Isidora
Žaneta Đukić-Perišić
O zadužbinama, arhivima i umetnosti