SVESKE Zadužbine Ive Andrića Godina XXXIII, sveska 31

SVESKE Zadužbine Ive Andrića Godina XXXIII, sveska 31
Beograd, avgust 2014.


Rukopisi
Mali notes šarenih korica (1915–1917)
(Priredila Biljana Đorđević-Mironja)
Sećanja
Miloš Jevtić
O Ivi Andriću i sa Ivom Andrićem
Milosava Puzić
Sećanja na gos'n Iva
Momir Krsmanović
Moji susreti sa Ivom Andrićem
Čitajući Andrića
Mirjana Robin Cerović
Andrić na granicama
Slavko Gordić
Andrić i Pamuk
Tumačenja
Radovan Vučković
Ivo Andrić i Mlada Bosna
Marko Nedić
Moderni tradicionalista Ivo Andrić
Per Jakobsen
Intertekstualno čitanje Balzaka i Andrića
Dragomir Kostić
Travnički veziri
Snežana Milojević
Žena od slonove kosti
U Andrićevom krugu
Radovan Vučković
Pero Slijepčević i Mlada Bosna
Rusko Matulić
Sjećanja na Niku Bartulovića
Divna Vasić
Pavle Branisavljević kao gazda Pavle Rankovića
Osvrti
Vesna Mićić
Novi zbornik o Andriću
Velizar Antić
Andrićevo viđenje islama
Mileta Aćimović Ivkov
Visoka mera vrednosti i odanosti
Miloš Nemanjić
Ivo Andrić i albansko pitanje
Letopis
Andrićeva nagrada
Slavko Gordić
Reč o knjizi pripovedaka Trpeza bez glavnog jela Mirjane Pavlović
Mirjana Pavlović
(Izjava)
Pregled važnijih događaja