SVESКE Zadužbine Ive Andrića Godina XLI, Sveska 39

SVESКE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA
Godina XLI, sveska 39/2022

 

130 godina od rođenja Ive Andrića
1892–2022

 

Rukopisi

Ivo Andrić
Znakovi – Zelena sveska, 1968.
Priredila Biljana Đorđević Mironja

Tumačenja

Maja Radonić
Tragom Čudotvornog mača:
od Andrićeve ocene scenarija do kultnog filma

Zorica Nestorović
Fragment o đuđutima

Milan Potrebić
Andrićeve probe pera

Marija Blagojević
Istorija i priča

Nataša Кovačević
Rani Andrić – zaboravljeni bogotražitelj

Vladan Bajčeta
„Ja sam to!“: Prokleta avlija Iva Andrića i Josif i njegova braća Tomasa Mana

U Andrićevom krugu

Divna Vasić
Trajna veza Andrića i Višegrada

Jovo Anđić
Ivo Andrić kao predavač na univerzitetima –prilozi za biografiju

Osvrti

Marija Blagojević
Priča o priči

Snežana J. Milojević
Кontrapunkt kao smisao pisanja i istraživanja napisanog

Igor Perišić
Srpski naučni Šerlok Holms

Branko Tošović
Andrićeva pripovijetka – 13. međunarodni naučni simpozijum – Sokobanja

Letopis

Miro Vuksanović
Svi će dobiti dostojan odgovor

Andrićeva nagrada

Petar Pijanović
Neonski bluz Dejana Stojiljkovića

Dejan Stojiljković
Reč dobitnika Andrićeve nagrade

Pregled važnijih događaja od 11. septembra 2021. do 11. septembra 2022. godine

Radivoje Mikić
In memoriam

Zapis o Radovanu Belom Markoviću
(1947–2022)