SVESКE Zadužbine Ive Andrića Godina XL, sveska 38

SVESКE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA
Godina XL, sveska 38/2021

Ivo Andrić i Nobelova nagrada: 1961–2021

Rukopisi

Biljana Đorđević Mironja
Ivi Andriću Nobelova fondacija

Prepiska

Biljana Đorđević Mironja
U susret Nobelovoj nagradi – Ivo Andrić i Albert Bonier

Ivo Andrić i Bogdan Popović
(Priredio Radovan Popović)

Sećanja

Mića Branisavljević
Zajedničko djetinjstvo, mladost, ličnosti
Sjećanje na Ivu Andrića

Tumačenja

Robert Hodel
Gospođica: roman ličnosti, hronika i roman-alegorija

Nikolina Šurjanac
Andrićevo „napušteno gradilište“

Ana D. Stević
Кao dva nerazumljiva i tajna slova: Poetika nesvesnog u „Smrti u Sinanovoj tekiji“ Ive Andrića

Nataša Кovačević
Andrićeva Jelena – himerično savršenstvo na tragu Bekerovih Rima

Dragoljub Popović
Omerpašina pravna služba

Osvrti

Milan Aleksić
Кritičko izdanje romana Gospođica Ive Andrića

Letopis

Andrićeva nagrada
Petar Pijanović
Obrazloženje Žirija

Anđelko Anušić
Beseda na dodeli Andrićeve nagrade za zbirku pripovedaka
Legenda o v(j)etrom vijanima]

Pregled važnijih događaja od 10. septembra 2020. do 10. septembra 2021. godine

Jovan Delić
In memoriam
Ivo Tartalja (1930–2020)