SVESKE Zadužbine Ive Andrića Godina XXXVI, sveska 34

SVESKE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA
Godina XXXVI, sveska 34/ 2017
                
Vojislav Đurić
Ivo Andrić

Rukopisi
Ivo Andrić
Mali notes-blok 1929-1930
(Priredila Biljana Đorđević Mironja)

Ivo Andrić
[Kartoteka]
(Priredila Marija Blagojević)

Sećanja
 
Branko Ćopić o Ivi Andriću
(Priredila Olga Marjanović)

Žarko Čigoja
Sećanje na Ivu Andrića

Tumačenja

Luka Valjo
Portret otuđenja: ka jednom čitanju Gospođice Ive Andrića

Sanela Mušija
Ivo Andrić i stara italijanska lirika

Frančeska Libman
Kulturemi u njemačkim i engleskim prijevodima romana Ive Andrića
Na Drini ćuprija i Travnička hronika

Jelena Novaković
Iz Andrićeve lektire: Oktav Mirbo i još neki pisci

Boris Bulatović
Kritičko preispitivanje vrednosnih ocena Iva Žanića, Envera Kazaza i Ivana Lovrenovića o ideološkim nacionalnim vidovima recepcije Andrićevog dela

Dragomir Kostić
Kad se paša inati, ili devojka i zver:,,Za logorovanja” Ive Andrića


Čitajući Andrića
Radovan Gajić
Smelost i potčinjavanje ili o snopu svetlosti


U Andrićevom krugu
Staniša Tutnjević
Preobražaji kosovskog mita u djelu Petra Kočića

Mihael Martens
Andrićev krug: dobitnik Nobelove nagrade i padobran

Letopis
Andrićeva nagrada
Miro Vuksanović
Pripovetka u Andrićevom testamentu

Aleksandar Jovanović
O priči i onome što joj prethodi

Vule Žurić
O imenu i znaku


Pregled važnijih događaja od avgusta 2016. do avgusta 2017. godine