Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXIII sveska 21

Sveske Zadužbine Ive Andrića, god. XXIII sveska 21
Beograd, septembar 2004


Rukopisi
Ivo Andrić i Aleksandar Belić
[Priredio Radovan Popović]
Sećanja
Siniša Paunović
Pola veka s Andrićem (II)
Kazuo Tanaka
Susreti s Andrićem
U Andrićevom krugu
Miroslav Karaulac
Andrićeve godine u diplomatiji (II)
Grac, Marsej, Pariz
Predrag Palavestra
Andrićevi kritičari (II)
Mihajlo Pantić
Između poezije i politike
(književni kritičar Miodrag Perišić)
Tumačenja
Zoran Milutinović
Mašina prolazi kroz Višegrad
Radmila J. Gorup
Čitalac kao kritičar:
Travnička hronika Ive Andrića
Silija Hoksvort
Ivo Andrić: crvena marama u političkoj areni
Bogdan Rakić
Ako koza laže, rog ne laže: O nekim aspektima recepcije
književnog djela Ive Andrića u Bosni
Zoran Konstantinović
O šestoj fazi recepcije Andrićevog dela na nemačkom jeziku
Dokumenti
Rašid Durić
Bosna, Bošnjaci i Jevreji u prozama Ive Andrića
Osvrti
Zvonko Kovač
Grčićeva eshatološka kritika
Andrićeva nagrada
Miroslav Toholj
Kako pisati posle Andrića
Jovan Delić
Samokazivanje bola
Letopis
Pregled važnijih događaja