Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XXVII, свеска 25

Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XXVII, свеска 25
Београд, септембар 2007


Рукописи
[Пра-ћуприја]
[Приредио Иво Тартаља]
Преписка
Милан Марковић – Иво Андрић - Андре Мазон
Случај Иво Андрић – Еx Понто
[Приредила Биљана Ђорђевић]
У Андрићевом кругу
Предраг Палавестра
Срби у Сарајеву
Стари Јово Хаџи Н. Бесаровић
Из прошлости сарајевске и босанске
Тумачења
Роберт Ходел
Заједница и друштво у Андрићевом роману На Дрини ћуприја
Драгомир Костић
Рафо Конфорти из романа Госпођица
Шаиро Кадиљо Дорадо
На Дрини ћуприја и паратекстови
Границе идеологије у преводу романа
Здравко Шолак
Економија и дисекономија речи и израза у Андрићевим приповеткама и романима
Чаробни број седам
Марија Митровић
Андрић и Италија
Читајући Андрића
Атаол Бехрамоглу
О судбини људи и мостова
Осврти
Бојан Јовановић
Андрићеве несанице
Триво Инђић
Андрић као дипломата
Летопис

Андрићева награда
Горан Петровић
Чудо у човеку
Душица Потић
Реч на додели Андрићеве награде
Ин мемориам:
Милан Ђоковић (1908-2008)
Сећање Марије Црнобори
Преглед важнијих догађаја