Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XXVI, свеска 24

Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XXVI, свеска 24
Београд, септембар 2007


Рукописи
Иво Андрић
Белешке са пута по Кини
[Приредила Биљана Ђорђевић]
У Андрићевом кругу
Предраг Палавестра
Андрићеви критичари (V)
Стијн Вервает
"На границама цивилизоване Европе"
Аустроугарска текстуална колонизација Босне и Херцеговине
(1878-1918)
Тумачења
Роберт Ходел
Иво Андрић као "место сећања" ("лиеу де мемоире") у Југославији, а данас?
Жанета Ђукић Перишић
Маг српске приповетке
Један поглед на Андрићев приповедачки опус
Првослав Радић
Нобеловац Иво Андрић – књижевна поетика, нација, језик
Пер Јакобсен
Омерпаша Латас – хроника, роман, фрагменти
(Теxтологиа ет маргиналиа)
Станислава Вујновић
Могућности/немогућности интеркултуралног дијалога
(у прози И. Андрића и З. Поповића)
Станиша Тутњевић
"Летовање на југу" Иве Андрића и "Ормар" Томаса Мана
Ани Шмит
Премошћавање јаза: разумевање мита, идентитета и оријентализма у Андрићевом роману На Дрини ћуприја
Здравко Шолак
Андрићева новела "Коса" и савремена економска дескрипција потрошачеве перцепције квалитета
Вук Крњевић
Есејистички колаж о Бранку Лазаревићу, Кочићу и Андрићу
Читајући Андрића
Сесар Антонио Молина
Капија над светом
Осврти
Станиша Тутњевић
Зборник радова у част Радована Вучковића
Слободанка Пековић
Нова књига о Андрићу
Летопис
Андрићева награда
Љубица Арсић
Слово поводом Андрићеве награде
Љиљана Шоп
Мушко-женски дијалог
Преглед важнијих догађаја од септембра 2006. до септембра 2007.