Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XXIII свеска 21

Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XXIII свеска 21
Београд, септембар 2004


Рукописи
Иво Андрић и Александар Белић
[Приредио Радован Поповић]
Сећања
Синиша Пауновић
Пола века с Андрићем (ИИ)
Казуо Танака
Сусрети с Андрићем
У Андрићевом кругу
Мирослав Караулац
Андрићеве године у дипломатији (II)
Грац, Марсеј, Париз
Предраг Палавестра
Андрићеви критичари (II)
Михајло Пантић
Између поезије и политике
(књижевни критичар Миодраг Перишић)
Тумачења
Зоран Милутиновић
Машина пролази кроз Вишеград
Радмила Ј. Горуп
Читалац као критичар:
Травничка хроника Иве Андрића
Силија Хоксворт
Иво Андрић: црвена марама у политичкој арени
Богдан Ракић
Ако коза лаже, рог не лаже: О неким аспектима рецепције
књижевног дјела Иве Андрића у Босни
Зоран Константиновић
О шестој фази рецепције Андрићевог дела на немачком језику
Документи
Рашид Дурић
Босна, Бошњаци и Јевреји у прозама Иве Андрића
Осврти
Звонко Ковач
Грчићева есхатолошка критика
Андрићева награда
Мирослав Тохољ
Како писати после Андрића
Јован Делић
Самоказивање бола
Летопис
Преглед важнијих догађаја