Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XX, свеска 18

Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XX, свеска 18
Београд, октобар 2001


Рукописи
Бележница Иве Андрића бр. 1
[Приредио Бранимир Живојиновић]
Преписка
Иво Андрић и Тони Ливерсејџ
[Приредила Биљана Ђорђевић]
Писма Иве Андрића Младену Лесковцу
[Приредио Радован Поповић]
У Андрићевом кругу
Предраг Палавестра
Никола Мирковић. Књижевна студија
Макс Еренрајх Остојић
Разговори са Андрићем
Тумачења
Сандор Матуља
Од Италије до Југославије:
забелешке о једном од Андрићевих путовања
Документи
Енвер Казас
Егзистенцијалност/повјесност Босне -
интерпретација у замци идеологије
Осврт
Мирослав Пантић
Иво Андрић - писац епистола
Никша Стипчевић
Нова књига о Андрићу у Италији
Никша Стипчевић
Узорито компаратистичко дело
Анђелка Митровић
Иво Андрић на арапском
Нобелова награда
Иво Андрић
О причи и причању
Андреа Естерлинг
Говор при уручивању Нобелове награде Иви Андрићу
Андрићева награда
Владан Матијевић
Против тишине и ништавила
Јован Делић
Дно изнад бездна
Александар Гаталица
Иво Андрић по други пут међу Србима
Јован Делић
Фрагменат и синтеза
Петар Пијановић
Књига велике амбиције
Мирослав Јосић Вишњић
Слово о додели награде, са допунама
Жанета Ђукић Перишић
Витешко друштво
Летопис
Преглед важнијих догађаја