Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XIX, свеска 17

Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XIX, свеска 17
Београд, октобар 2000


Преписка
Писма Ива Војновића Иви Андрићу
[Приредила Биљана Ђорђевић]
Писма Марка Ристића Иви Андрићу
[Приредила Биљана Ђорђевић]
У Андрићевом кругу
Предраг Палавестра
Гроб крај Савине
Станиша Тутњевић
Књижевни рад Владимира Ћоровића
Тумачења
Мирјана Детелић
Жена на капији
Жанета Ђукић Перишић
Стазе и предели Иве Андрића
Драган Стојановић
Разминуће са лепотом
Омерпаша Латас Иве Андрића
Мирослав Шутић
Писац и естетски доживљај
Документи
Мирослав Караулац
Андрићев прелазак у Београд
Сандор Матуља
Иве Андрића нација
Игор Ласић
Фашистички рефлекс против беле вране
Летопис
Преглед важнијих догађаја од марта до октобра 2000. године