Докторска дисертација


Дисертацију Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине (Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien unter der Einwirgung der turkischen Herrschaft) Иво Андрић је одбранио је на Универзитету у Грацу 1924. године. Тај историографски Андрићев рад преведен је на српски језик и први пут објављен у часопису Свеске Задужбине Иве Андрића (број 1 за 1982. годину).

Узевши у целини, Андрићев докторски рад има неупоредиво више литерарног него научно-историјског значаја. У њему су наговештене углавном све теме које ће писца окупирати у његовим прозним делима. У дисертацији се, исто тако, налази језгро готово свих будућих Андрићевих замисли утемељених на историјској грађи. Многе књиге до којих је дошао пишући тезу, Андрић је доцније користио као извор података за своје романе и приче (Травничка хроника, На Дрини ћуприја, циклус прича о фратрима и друго). Иво Андрић је у докторској тези са једнаком пажњом пратио историјску судбину све четири националне заједнице у Босни и Херцеговини (Срби, Хрвати, Турци и Јевреји) и објективно, без литерарне мистификације, сагледавао особености и односе међу њима. Осим тога, у дисертацији је формиран Андрићев хроничарско-историјски стил који се у његовим књижевним делима преображава и исказује гласом објективног приповедача.