ЧЕТВРТО КОЛО КРИТИЧКОГ ИЗДАЊА ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА

Задужбина Иве Андрића обавештава да је објављена Књига 18 Четвртог кола Критичког издања дела

Иво Андрић, ГОСПОЂИЦА
приредио мср Милан Потребић.

Уређивачки одбор Критичког издања дела Иве Андрића:

академик Миро Вуксановић, председник
проф. др Зорица Несторовић, руководилац пројекта и уредница издања
др Жанета Ђукић Перишић, управница Задужбине.

Четврто коло чине романи Иве Андрића.

Више о капиталном пројекту Задужбине на страници Критичко издање.

IA G

Опрема књиге: Наталија Петровић
Штампарија: САЈНОС, Момчила Тaпавице 2, Нови Сад.